Το καλάθι σας είναι άδειο.
 x 

Tel no

Επισκευές Υπολογιστών

pc repareΗ επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών (σταθμών εργασίας και servers) αποτελεί μια από τις κύριες δραστηριότητες της εταιρίας μας. Αφορά σε αποκατάσταση προβλημάτων και βλαβών του υπολογιστή τόσο στο υλικό (Hardware) όσο και στο βασικό λογισμικό (Software) του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Η διαδικασία αποκατάστασης της βλάβης είναι απόλυτα τυποποιημένη έτσι ώστε να έχουμε άμεσα και αξιόπιστα αποτελέσματα. Ο πελάτης καλείται να επικοινωνήσει με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας μέσω e-mail ή τηλεφωνικά (η τηλεφωνική κλήση έχει ταχύτερη ανταπόκριση). 


  Ο εξειδικευμένος μας τεχνικός θα θέσει μια σύντομη σειρά από ερωτήματα που περιγράφουν την κατάσταση της βλάβης του υπολογιστή έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει μια πρώτη διάγνωση του προβλήματος και πιθανόν να προτείνει κάποιες ενέργειες τηλεφωνικά (σε πελάτες με συμβόλαια συντήρησης) έτσι ώστε η βλάβη να αποκατασταθεί άμεσα (με παρέμβαση του χρήστη) και χωρίς κόστος επίσκεψης. Σε διαφορετική περίπτωση κλείνεται ραντεβού άμεσα για επίσκεψη τεχνικού στο χώρο του πελάτη προκειμένου να γίνει ο έλεγχος του συστήματος.

Αν και εφόσον είναι εφικτό, από τεχνικής άποψης, να επισκευαστεί ο υπολογιστής επί τόπου τότε γίνεται ενημέρωση του πελάτη για το ακριβές κοστολόγιο της επισκευής, υλικά και υπηρεσίες και μετά την αποδοχή του πελάτη ξεκινά η επισκευή. Οι αποθήκες της εταιρίας είναι ως επί το πλείστον εφοδιασμένες με πλήρεις σειρές ανταλλακτικών (Τροφοδοτικά, μνήμες, σκληρούς δίσκους, κάρτες γραφικών, οπτικά μέσα, μητρικές κάρτες κ.λ.π.) προκειμένου να μπορούν να επιλυθούν τα περισσότερα προβλήματα Hardware άμεσα. 

Στην περίπτωση που η διάγνωση της βλάβης ή η επισκευή του υπολογιστή δεν είναι δυνατό να γίνει στο χώρο του πελάτη, ο τεχνικός αναλαμβάνει μετά από τη συγκατάθεση του πελάτη τη μεταφορά του ηλεκτρονικού υπολογιστή στα γραφεία της εταιρίας όπου πλέον θα γίνει πλήρης διάγνωση της βλάβης, ενημέρωση του πελάτη για τη βλάβη και το κόστος αποκατάστασης της και τελικά η επισκευή. Ο υπολογιστής αμέσως μετά την άρση της βλάβης θα επιστραφεί, συνδεθεί και δοκιμαστεί στη θέση λειτουργίας όπου βρισκόταν διασφαλίζοντας έτσι την άρτια λειτουργία του.