Το καλάθι σας είναι άδειο.
 x 

Tel no

Ενσύρματα Δίκτυα


wired networksΗ υλοποίηση ενός δικτύου δεδομένων είναι μια διαδικασία που ανάλογα με το μέγεθος του δικτύου μπορεί να είναι από πολύ απλή έως και εξαιρετικά πολύπλοκη.
Η εταιρία μας, με μεγάλη πείρα στο χώρο των δικτύων δεδομένων, έχοντας υλοποιήσει αρκετά έργα, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση σας στο να υλοποιήσει σωστά και οικονομικά το δικό της LAN (Local Area Network).
Αρχικά γίνεται από εξειδικευμένο Μηχανικό η καταγραφή των δικτυακών αναγκών της επιχείρησης και των επιμέρους λεπτομερειών μορφολογίας του κτιρίου ενώ στη συνέχεια γίνεται η πρώτη μελέτη υλοποίησης (τοπολογία, επιλογή κομβικού ή κομβικών σημείων, τύπος καλωδίωσης, επιλογή παθητικών και ενεργητικών δικτυακών στοιχείων) σε συνδυασμό με οικονομική προσφορά μελέτης και υλοποίησης. Μετά την πιθανή συμφωνία ξεκινά η διαδικασία υλοποίησης (καλωδίωση αρχικά, προμήθεια εξοπλισμού και παραμετροποίηση του δικτύου τελικά σε επίπεδο συσκευών  switches – routers - υπολογιστές – servers και λογισμικού). Πιο συγκεκριμένα η Levelcom μπορεί να αναλάβει για λογαριασμό της επιχείρησης σας εξ’ ολοκλήρου ή τμηματικά οποιοδήποτε στάδιο δικτύωσης από τα παρακάτω. 

 • Μελέτη δικτύου (Ομότιμου ή Server Based)
 • Δομημένη καλωδίωση.
 • Τερματισμό ήδη υπάρχουσας καλωδίωσης
 • Πιστοποίηση (Cat 5e) ήδη τερματισμένης καλωδίωσης.
 • Ελεύθερη καλωδίωση για πολύ μικρά δίκτυα.
 • Τοποθέτηση επιτοίχιων καναλιών και πριζών δικτύου σε κτίρια που δεν διαθέτουν καλωδίωση
 • Ένωση δυο ή περισσοτέρων τοπικών δικτύων
 • Παραμετροποίηση LAN Routers
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση Servers
 • Microsoft Windows 2000-2003–2008 Server
 • DHCP – DNS – Active Directory
 • Domain Controller
 • Group Policies
 • Terminal Services
 • Fax Server
 • Microsoft SQL Server
 • Παραμετροποίηση Firewalls ή DMZ
 • Ορισμοί δικαιωμάτων πρόσβασης χρηστών σε κοινόχρηστους φακέλους και αρχεία.
 • Έλεγχος υπάρχοντος δικτύου και μελέτη – υλοποίηση βελτιστοποίησης απόδοσης και αξιοπιστίας.
 • Διαχείριση ήδη υπάρχοντος δικτύου.